Voor de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is volgens kenners dé groeisector van de komende jaren. Ten aanzien van de zorgvraag, budgetten, sociale en geografische uitdagingen, omvang en diversiteit van zorgvragers en de aanbieders. Dat geldt voor zowel profit- als non-profitorganisaties. Die lijken enorm te verschillen, maar uiteindelijk willen ze hetzelfde: een goed functionerende, doelmatige en betaalbare gezondheidszorg.

Gezonde* communicatie is van vitaal belang voor de zorg en healthcare sector

Bordjes in de lucht houden
De healthcare sector zit te springen om innovatieve ondernemers die de zorg beter en goedkoper kunnen maken. Maar ondernemers en zorgprofessionals spreken een hele andere taal, er is een enorm cultuurverschil. Hoe overbrug je deze kloof? Met kennis van de branche én begrip voor wederzijdse standpunten en belangen.

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de zorgsector. De continue wens (noodzaak) om te verbeteren en te vernieuwen vraagt veel van mensen.

Daarnaast kent deze branche ongekend veel variatie als het gaat om (project)managen, werkprocessen en besluitvorming. Je hebt je altijd te verhouden tot veel partijen en stakeholders. Het is ingewikkeld om alle subculturen en belangen echt goed te begrijpen.

Hoe beide werelden zich tot elkaar verhouden vergt sterke en slimme communicatievaardigheden van alle betrokkenen. En van een begripvolle inzet van marketing- en communicatie-instrumenten. Hoe houd je alle bordjes in de lucht?

Laat ik daar nou net vijfentwintig jaar ervaring in hebben

Antwoorden op ingewikkelde vragen
Door voortdurend veranderende inzichten en regelgeving worstelen tal van organisaties en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg met hun mandaat of taken. Fusies, nieuwe en re-organisaties, andere markten, (zorg)verschuivingen, decentralisaties en arbeidsmarktproblematiek zijn aan de orde van de dag.

Valisz begeleidt zowel eerste- en tweedelijns partijen als healthcare ondernemers bij wat zij voor elkaar en hun doelgroep(en) kunnen betekenen. Het helpt als er eerst nagedacht wordt over kernvragen. Wat is het bestaansrecht? Wat is de functie binnen het grotere geheel? Hoe positioneer je je naar de doelgroep(en)? Hoe verhoud je je tot alle stakeholders? Hoe houd je de kerntaken in beeld? Hoe organiseer je een doelmatige en efficiënte samenwerking met alle betrokkenen?

Vragen genoeg, ze verdienen een eerlijk en pragmatisch antwoord. Met bruikbare handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Zowel zorgorganisaties als healthcare ondernemers hebben hiermee te
maken. Samen vinden we die antwoorden wel.

Zorgmarketing en zorgcommunicatie zijn daarvoor de belangrijkste instrumenten. Denk daarbij aan:

  • Strategie
  • Planvorming
  • Concept
  • Campagne
  • Content maken
  • Regie
  • Projectorganisatie
 
Op al deze terreinen kan ik je  helpen de bordjes in de lucht te houden.

* Gezond staat voor ‘met je gezonde verstand’, pragmatisch en doeltreffend. Met weinig ruis op de lijn. Over ons vak wordt nogal eens gedacht dat we iedere keer hetzelfde konijn uit de hoge hoed toveren. Maar niets is minder waar. Er zijn geen twee opdrachten hetzelfde en de oplossingen dus ook niet.

Marja van Lieshout

Zin in kennismaken en een gezond gesprek? Bel of mail met Marja.

Bagage voor gezonde communicatie

strategie • planvorming • concepten • campagnes • content maken • regie • projectorganisatie