Verhalen vertellen, waarom doen we dat?

Verhalen vertellen, ik ben er dol op. Waarom? Omdat ze verteld worden door de mensen uit de praktijk. Over zaken die hen dagelijks bezighouden. Het delen van verhalen is niet alleen een manier om informatie over te dragen, maar ook een krachtig middel om betrokkenheid, leren, innovatie en relaties te bevorderen.

Kennisoverdracht
Verhalen uit de praktijk stellen medewerkers in staat om hun ervaringen, inzichten en geleerde lessen met anderen te delen. Dit kan leiden tot een efficiëntere overdracht van kennis en expertise binnen de organisatie.

Leerervaringen
Door verhalen te delen over successen, mislukkingen, uitdagingen en oplossingen, kunnen teamleden leren van de ervaringen van anderen. Dit helpt hen om vergelijkbare situaties beter aan te pakken en mogelijke valkuilen te vermijden.

Motivatie
Het delen van inspirerende verhalen over prestaties, doorzettingsvermogen en doorbraken kan de motivatie van teamleden vergroten. Het laat zien dat obstakels overwonnen kunnen worden en dat inzet en samenwerking vruchten afwerpen.

Binding
Het delen van verhalen creëert een gevoel van verbondenheid binnen het team. Wanneer medewerkers hun ervaringen delen, ontstaat er een gevoel van begrip en ondersteuning tussen collega’s

Creativiteit en innovatie
Verhalen uit de praktijk kunnen nieuwe perspectieven en ideeën aanwakkeren. Door te horen hoe anderen problemen hebben opgelost, worden teamleden aangemoedigd om out-of-the-box te denken en innovatieve benaderingen te ontwikkelen.

Cultuur en waarden
Verhalen kunnen de kernwaarden en cultuur van een organisatie tot leven brengen. Het delen van verhalen die deze waarden belichamen, kan dienen als leidraad voor medewerkers over hoe ze zich in hun werk en interacties moeten gedragen.

Versterken van relaties
Het delen van persoonlijke verhalen kan het onderlinge begrip en respect tussen teamleden vergroten. Het helpt om een meer open en inclusieve werkomgeving te creëren.

Communicatievaardigheden
Het vertellen van een effectief verhaal vereist het vermogen om informatie helder en boeiend over te brengen. Door verhalen te delen, kunnen medewerkers hun communicatievaardigheden verbeteren.

Herkenning en identificatie
Wanneer mensen zich kunnen identificeren met de ervaringen die in de gedeelde verhalen worden beschreven, ontstaat er een gevoel van erkenning en begrip. Dit kan bijdragen aan een positieve werkomgeving.

Het delen van verhalen uit de praktijk kan op verschillende manieren en via verschillende kanalen gebeuren, afhankelijk van de doelgroep en het doel van het delen.

 • Teamvergaderingen
 • Workshops en trainingen
 • HR- en Personeelsbladen
 • Organisatie bijeenkomsten
 • Interne communicatiekanalen
 • Podcasts en video’s
 • Casestudies & Best Practises
 • Mentorprogramma’s
 • Bedrijfsblog
 • Persoonlijke ontmoetingen
 • Conferenties en branche-evenementen
Ongeacht het kanaal dat je kiest, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verhalen relevant, authentiek en goed gepresenteerd zijn, zodat ze impact hebben op het publiek.

Emotionele betrokkenheid
Verhalen hebben de kracht om emoties op te roepen. Mensen voelen zich betrokken bij de personages en de situatie in een verhaal, waardoor ze zich gemakkelijker kunnen identificeren en verbonden voelen.

Betere herinnering
Mensen onthouden verhalen beter dan droge feitelijke informatie. Verhalen zorgen voor een context en een narratieve structuur die het gemakkelijker maakt om informatie te begrijpen en te onthouden.

Toepasselijkheid
Verhalen illustreren hoe theoretische concepten in de praktijk worden toegepast. Dit maakt abstracte ideeën concreet en helpt mensen te begrijpen hoe ze vergelijkbare principes kunnen toepassen in hun eigen werk.

Inspiratie
Succesverhalen en verhalen over het overwinnen van obstakels kunnen mensen inspireren en motiveren. Ze laten zien dat uitdagingen kunnen worden overwonnen en dat inzet vruchten afwerpt.

Gedeelde waarden
Verhalen kunnen de kernwaarden en cultuur van een organisatie belichamen. Ze helpen medewerkers te begrijpen hoe deze waarden in de praktijk worden gebracht.

Cognitieve stimulatie
Verhalen dagen ons denkvermogen uit. Ze vereisen dat we nadenken over situaties, motieven en oplossingen, waardoor ons denken wordt gestimuleerd.

Verbinding
Het delen van persoonlijke verhalen kan een gevoel van vertrouwen en empathie creëren tussen medewerkers. Dit bevordert een positieve en ondersteunende werkomgeving.

Innovatie
Verhalen over het oplossen van complexe problemen kunnen anderen inspireren om nieuwe benaderingen te bedenken en creatieve oplossingen te vinden.

Hoewel het lastig kan zijn om harde kwantitatieve metingen te presenteren voor de impact van verhalen delen, getuigen talloze organisaties van de positieve effecten die het heeft op betrokkenheid, communicatie, leren en samenwerking binnen teams. Het is belangrijk op te merken dat de kracht van verhalen ook afhangt van hoe ze worden gepresenteerd en aangepast aan de doelgroep en het doel.

Historie
 

Verhalen vertellen is een eeuwenoude traditie die diepgeworteld is in de menselijke cultuur en geschiedenis
Het is een fundamentele manier waarop mensen kennis, waarden, ervaringen en culturele identiteit hebben doorgegeven. Hier is een beknopt overzicht van de geschiedenis van verhalen vertellen.

Orale traditie en prehistorie
Ver voor de komst van geschreven taal werden verhalen mondeling overgeleverd van generatie op generatie. Mensen gebruikten verhalen om informatie door te geven over hun omgeving, overlevering en sociale normen. Deze verhalen omvatten vaak mythen, legendes, volksverhalen en rituele vertellingen.

Oude beschavingen
Met de opkomst van beschavingen ontstonden gestructureerde vormen van verhalen vertellen. In oude culturen werden verhalen vaak gebruikt om religieuze, morele en historische lessen te communiceren.

Schriftelijke communicatie
De ontwikkeling van geschreven taal maakte het mogelijk verhalen vast te leggen en over tijd en ruimte te verspreiden. Dit leidde tot de opkomst van literatuur in verschillende vormen, waaronder mythen, legenden, sprookjes en religieuze geschriften.

Middeleeuwen
In de middeleeuwen werden verhalen vaak mondeling verteld door rondreizende dichters, minstrelen en troubadours. Deze verhalen waren vaak gericht op entertainment en verspreidden zich snel door interactie tussen verschillende gemeenschappen.

De opkomst van gedrukte boeken
Met de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15e eeuw werden verhalen toegankelijker voor een breder publiek. Hierdoor werd het mogelijk om literatuur en kennis op grotere schaal te verspreiden.

Moderne tijd
In de moderne tijd evolueerden verhalen in verschillende genres, zoals romans, korte verhalen, films, televisieshows en digitale media. Het vertellen van verhalen bleef een krachtige manier om culturele waarden, politieke ideeën, persoonlijke ervaringen en sociaal commentaar over te brengen.

Digitale revolutie
Met de opkomst van digitale technologieën zijn nieuwe vormen van verhalen vertellen ontstaan, zoals blogs, podcasts, videoplatforms en sociale media. Deze platforms hebben het bereik van verhalen vergroot en hebben individuen en gemeenschappen in staat gesteld om hun eigen verhalen te delen met een wereldwijd publiek.

De geschiedenis van verhalen vertellen is rijk en gevarieerd, en het blijft een essentieel onderdeel van menselijke communicatie en cultuur.

Valisz maakt o.a. verhalen voor: Alliance Automotive Group Benelux, Huisartsenorganisaties PrimaCura, Humo, Cohaesie en TMZ (Transmuraal Zorgnetwerk West-Brabant oost), ACP Toolbox, Logeerzorg en Brandsport

Marja van Lieshout

Zin in kennismaken en een gezond gesprek? Bel of mail met Marja.

Bagage voor gezonde communicatie

strategie • planvorming • concepten • campagnes • content maken • regie • projectorganisatie